Marian College News And Events New

Marian College Age ActionToday we all gathered at the morning at Age Action. We saw the computer class and watched how AA volunteers work with seniors. After lunchtime Susan took us to Marian College Boy’s School. Here we gave presentations to the class of boys about Lithuania and I answered their questions. After the presentation we had a tour of the school with college Deputy Principal Mr Hughie O’Byrne.
Ryte visi susirinkom Age Action kompiuterių klasėje. Stebėjome, kaip AA savanoriai dirba su senjorais. Po pietų Susan palydėjo mus į Marian College berniukų mokyklą. Mes parodėme savo skaidres apie Lietuvą ir aš atsakiau į klausimus. Po pristatymo mokyklos direktoriaus pavaduotojas p. Hughie O’Byrne aprodė mums mokyklą.
Marian College is a non fee paying Catholic Boys School located in Dublin. Four hundred pupils study here. Five of them are Lithuanians. One of them, Renatas, helped us and translated during the tour. This young boy plays in the basketball team (a real Lithuanian!) and he is a good student.


Marian College yra nemokama katalikiška berniukų mokykla. Čia mokosi 400 moksleivių. Penki iš jų lietuviai. Mus lydėjo ir vertėjavo Renatas. Jis žaidžia krepšinio komandoje (tikras lietuvis) ir gerai mokosi.
After the visit to school Susan took us to see the sea shore and the lighthouse of Dublin. As real Europeans we can’t get used to left side traffic. We have first to look to the left and then to the right. It is opposite than in Lithuania. Thank you, Dublin’s people, that you wrote which side we have to look at!
Po mokyklos Susan nuvežė mus prie jūros pažiūrėti Dublino švyturio. Mums sunku priprasti prie eismo kairiąja puse. Pirmiausia turime pažiūrėti į kairę, po to į dešinę – priešingai nei Lietuvoje. Šaunuoliai dubliniečiai, kad ant gatvių užrašo į kurią pusę žiūrėti.

Get in touch

Go to top